maandag 20 maart 2017

De resultaten

Gedurende de hele maand Januari heeft de enquete opengestaan voor zowel leden als oud-leden van verenigingen in Zuidwest. Ook zijn nevenbonden aangeschreven om ook hun voorkeur kenbaar te maken. Voor de jeugd was een iets vereenvoudigde uitvoering van de enquete beschikbaar.

Wie zijn de respondenten?
In totaal zijn 1012 responses op de enquête geregistreerd. Op basis van opgegeven bondsnummers zijn een 3-tal dubbele reacties geconstateerd.
Hier komt het uiteindelijk aantal respondenten op 1009.

Hieronder is een verdeling van deze responses, naar geslacht, leeftijd, (bonds)lidmaatschap en sterkte (ELO).Van de 123 respondenten die aangaven geen NTTB-lid te zijn is zo'n 2/3 wel lid bij een nevenbond.


Waar komen de respondenten vandaan?
De enquete is geïnitieerd door een aantal verenigingen uit West- en Midden Brabant. Overige verenigingen zijn via de gebruikelijk nttb-kanalen (mailing) op de hoogte gebracht van de enquete. De betrokkenheid van bestuursleden van de initiërende verenigingen heeft duidelijk geleid tot een (relatief) hogere response bij de betreffende verenigingen. In onderstaand overzicht is de verdeling van de senioren respondenten over de verschillende regio's binnen Zuidwest te zien. De toewijzing is gebaseerd op de vereniging waarvan de respondent aangaf lid te zijn. Respondenten van verenigingen uit andere afdelingen, neven-bonden of persoonlijke leden zijn verzameld in 'Geen Zuidwest'.


Wat doen de respondenten?
80% van de jeugd respondenten speelt 2 of meer keer per week tafeltennis (94 van 117)
81% van de jeugd respondenten spelen momenteel competitie (95 van 117)
16% van de jeugd respondenten speelt nóóit toernooien (19 van 117)

55% van de senioren respondenten speelt 2 of meer keer per week tafeltennis (491 van 892)
86% van de senioren respondenten spelen momenteel competitie (768 van 892)
47% van de senioren respondenten speelt nóóit toernooien (422 van 892)

Wat vinden de respondenten?

Wedstrijdduur
Uit de responses blijkt dat er bij de jeugd over het algemeen een behoefte is aan een korte wedstrijdduur dan bij de senioren. Geeft bij de senioren nog 64% (569 van 892) de voorkeur aan een wedstrijdduur van 3 à 4 uur, bij de jeugd is dit slechts 36% (42 van 117).
Competitie-vorm
Bij de jeugd waren de opties voor de competitie-opzet beperkt tot 5. 64% (75 van 117) gaf de voorkeur aan de huidige opzet, waar er nog een voorkeur voor het spelen op één tafel (41%, 48 van 117) of op 2 tafels (23%, 27 van 117). 15% (17 van 117) gaf de voorkeur aan de 2x2 optie en 9% had geen voorkeur.

Bij de senioren gaf ongeveer eenzelfde deel (66%) van de respondenten de voorkeur aan de huidige competitie-opzet (585 van 892). De overige 34% was verdeeld over de overige opties waarbij de 4x4 optie op (16 enkels op 2 tafels, 8%), de 3x2 optie (6 enkels en 1 dubbel op 1 tafel, 8%) en de 2x2 optie (4 enkels en 1 dubbel op 1 tafels, 6%) de meest genoemde alternatieven waren. Ook gaf 6% aan geen voorkeur te hebben.


Interessant is om naast de persoonlijke voorkeur ook de mening over de andere opties af te zetten:


Toernooi aanbod:
Bij de jeugd geeft 43% (51 van 117) aan dat er te weinig toernooien (in de buurt) zijn. Bij de senioren is dit11% (99 van 892). Belangrijkste argumenten die worden genoemd om een eventueel toernooi deelname te bevorderen:
- meer toernooien in de buurt/regio (107)
- toernooien beter onder de aandacht brengen (155)
- meer variatie in de opzet van toernooien (90)
- meer toernooien waar ELO punten zijn te verdienen (76)

En hoe nu verder?

Om een idee te krijgen hoe representatief de response is, is van het aantal responses het aandeel huidige nttb-leden van Zuidwest verenigingen afgezet tegen het aantal geregistreerde leden per 1-1-2017 (opgave nttb).
Jeugd        109 responses van 737 leden   (15%)
Senioren   777 responses van 2878 leden (27%)

Bij de senioren heeft dus 66% aangegeven een voorkeur te hebben voor de huidige competitie vorm.
In de verschillende regio's is dit percentage
Midden-Brabant      72,4%
NoordOost-Brabant   70,4%
West-Brabant        70,1%
Zeeland             55,9%
ZuidOost-Brabant    57,1%

Opvallend is dat bij de laatste 2 regio's het percentage met voorkeur voor een trio-competitie met 7 wedstrijden relatief hoger ligt dan bij de andere regio's
Midden-Brabant      4,1%
NoordOost-Brabant   3,2%
West-Brabant        4,3%
Zeeland             14,2%
ZuidOost-Brabant    14,3%

Eenzelfde beeld is zichtbaar bij de vraag over de gewenste duur van een competitiewedstrijd.
De onderstaande percentages geven een beeld van het aandeel van de respondenten dat respectievelijk deze vraag met 3-4 uur, 2-3 uur en maximaal 2 uur beantwoordde:
Midden-Brabant      71,0% / 25,3% / 3,7% 
NoordOost-Brabant   69,6% / 27,2% / 3,2%
West-Brabant        69,0% / 26,6% / 4,2%
Zeeland             52,8% / 41,7% / 5,5%
ZuidOost-Brabant    57,1% / 33,9% / 9,0%

De verwachting is dat bovenstaande een belangrijke input kan leveren aan de discussie omtrent de toekomst van de competitie opzet. Dit onderwerp zal de komende weken weer veelvuldig onderwerp van discussie zijn, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

1 opmerking:

  1. Aanvulling op resultaten:
    Bij de voorkeur over de competitie-vorm is ook de mening over eventuele alternatieve competitie vormen gevraagd en deze is aan de resultaten toegevoegd.

    BeantwoordenVerwijderen